امتحان عاشقی

دیشب یه بار دیگه تو امتحان عاشقی رد شدم و بهم ثابت شد اونقدی که ادعا می کنم عاشق نیستم.

عشق رو هر کس به ظن خودش تعبیر می کنه ولی مفهومی که اکثر آدما مشترکا قبولش دارن فداکاریه. نه (در بیانی ساده) فقط فداکاری برای اونی که دوسش داری، که فدا کردن خواسته های سطحی برای لذت بردن از جریان زندگی.

کسی میتونه عاشق واقعی باشه که از عافیت طلبی به دور باشه. عشق و عقل همیشه در تضاد بودن و آدم ها بین این دو نقطه سرگردون.

وقتی عاشق کسی میشی که بتونی شادکامی رو تو آینه دلش ببینی. چطور انتظار داری کسی عاشقت بشه وقتی آینه دلت غباراندوده؟

فرق است بین کسی که باران را احساس می کند و کسی که فقط خیس می شود.

داستان زیر داستان زندگی کسانیه که چون من به نقطه ای در دور دست خیره موندن و منتظر رسیدن ناجی شون روز رو شب می کنن.

"روزی جوانی نزد استاد معنوی خود رفت و از او پرسید : ای استاد من از تو سوالی دارم.

استاد گفت : سوالت چیست؟

جوان گفت : من خواسته های زیادی در زندگی دارم و برای به دست آوردن آن ها خیلی تلاش کرده ام ولی تا کنون به هیچ یک از هدف ها و آرزوهایم دست نیافته ام و همین امر باعث شده است که به افسردگی و ناراحتی دچار شوم و احساس کنم که دیگر نمی توانم به خواسته هایم برسم و باید آرزوهایم را به فراموشی بسپارم و به زندگی دلسرد و دلزده شوم. از شما خواهش می کنم که مرا راهنمایی کنید.

استاد پاسخ داد : من می خواهم برایت مثالی بزنم و تو باید جواب سوالت را در مثال من پیدا کنی.

فرض کن که دنیای به این بزرگی مانند ساحل دریایی پهناور است و همان طور که می دانی هر چه را که به دریا بیندازی بعد از مدتی دریا آن را به ساحل بر می گرداند. هدف ها و آرزو های هر شخص مانند نوشته ای است که در شیشه می گذاری و آن را به دریای بیکران هستی پرتاب می کنی. هر چه خواسته هایت بیشتر باشد آن را دورتر پرتاب خواهی کرد و ــ طبق قانون دریا که برایت گفتم ــ دریا آن شیشه را به سمت ساحل بر می گرداند ولی نه به طور قطع در همان جایی که شیشه را پرتاب کردی بلکه باید با لذت و شادمانی در طول ساحل زندگی قدم بزنی و از لحظه های خود لذت ببری تا این که هدف هایت بعد از فاصله ای زمانی به تو باز گردد و آن ها را مشاهده کنی.

متاسفانه تو در همین محل مانده ای و غصه می خوری. بلند شو و در ساحل زندگی به کاوش مشغول باش"

/ 1 نظر / 23 بازدید
لبخند ماه

خيلي هامون خيلي وقتا توي امتحان عاشقي رد مي شيم خيلي هامون خيلي وقتا ادعاي عاشقي داريم مونده تا عاشقي مونده تا بزرگ شدن مونده تا اوج گرفتن با عشق! عاشق باشي دوستم...